Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm các tình nguyện viên cùng chung tay xây dựng website https://tincuutro.com dưới dự hỗ trợ về với mục đích hỗ trợ bà con đang bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề ở miền Trung. Dù là một website được lập ra để hỗ trợ bà con trong hoàn cảnh khẩn cấp, chúng tôi luôn tôn trọng những thông tin cá nhân của người sử dụng. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào và tại sao?

Các phản hồi

Khi bạn để lại các phản hồi trên site này, các phản hồi sẽ được lưu lại trong hệ thống của chúng tôi. Vì tính cấp bách của sự việc, thông tin có thể không được duyệt trước khi hiển thị

Hình ảnh, video

Hình ảnh, video trên website này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không có điều kiện để kiểm tra tính xác thực của các hình ảnh này.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web tincuutro.com có nhiều liên kết đến các trang web khác để người sử dụng có thể kiểm tra nguồn thông tin và cũng để tôn trọng tác giả. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo nguồn thông tin là chính xác và vì vậy người sử dụng cần cẩn trọng với bất kỳ nguồn thông tin nào.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu thế nào?

Thông tin của website, của người sử dụng đăng tải.. đều được chúng tôi lưu trữ và bảo mật trên hệ thống và không có ai ngoài những quản trị viên được quyền truy cập.