Nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin xác thực và kịp thời cho việc ứng cứu, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin từ các tình nguyện viên, những người có thông tin từ các khu vực bị thiên tai. Các thông tin sẽ được đăng tải ngay khi nhận được. Vui lòng gửi thông tin qua biểu mẫu dưới đây hoặc gửi email về thongtin@tincuutro.com.

Please complete the required fields.

Xin chân thành cảm ơn.

Tincuutro.com