Bà con các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An khi gặp bất kỳ sự cố cần cứu nạn, cứu hộ có thể gọi ngay số điện thoại 1800 6132 để được trợ giúp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *