Để kịp thời hỗ trợ bà con vùng ngập lụt do mưa lũ ứng phó kịp thời với các tình huống nguy hiểm, tỉnh Hà Tĩnh đã lập và công bố số điện thoại đường dây nóng, trực ban của lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Một số địa phương trong tỉnh trong tỉnh cũng đã công bố số điện thoại để giúp người dân ứng phó với mưa lũ.

Nguồn: báo Thanh Niên

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *