KHI CẦN GỌI GẤP VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU HỘ, CƯÚ NẠN của 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
-Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi: 0255 6255 588; 0255 3712 556
-Huyện Bình Sơn: 0255 3512 302 0255 3530 133 0255 3510 924
-Huyện Sơn Tịnh: 0255 3842 223
-Huyện Tư Nghĩa: 0255 3913 582 ; 0255 2218 828
-Huyện Nghĩa Hành: 0255 3861 241; 0255 3861 174
-Huyện Mộ Đức: 0255 2214 603; 0255 6279 789
-Thị xã Đức Phổ: 0255 3859 703
-Huyện Ba Tơ: 0255 3891 400; 0255 3891 840
-Huyện Minh Long: 0255 3866 237
-Huyện Sơn Hà: 0255 3883 340 ; 0255 3864 269
-Huyện Sơn Tây: 0255 3 868 061 ; 0255 3 868 488
-Huyện Trà Bồng: 0255 3870 106 ; 0255 3870 288 ; 0255 3865 372
-Huyện Lý Sơn: 0255 3867 315
-Thành phố Quảng Ngãi: 0255 3717 985 ; 0255 3823 752
Người dân có thể lưu lại số điện thoại đường dây nóng các huyện, thành phố, thị xã ở Quảng Ngãi trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để liên lạc khi cần thiết.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *