Hãy chung tay cùng Tincuutro.com cập nhật tình hình bão lụt tại Quảng Ngãi. Thông tin này sẽ giúp những người tình nguyện, các đơn vị hỗ trợ có được thông tin quan trọng như tình hình lũ lụt tại các khu vực, cách tiếp cận, nhu cầu cần hỗ trợ… nhằm tránh sự trùng lắp và thiếu thông tin

Nếu bạn có thông tin về tình hình lũ lụt tại từng địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi vui lòng vào link “Cùng cập nhật tình hình lũ lụt tại Quảng Ngãi

Để xem thông tin kết quả cập nhật xem tại link “Kết quả cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi